eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Minh Nhật”

Cứu Vớt Tâm Hồn (Đứa Trẻ Hư Bên Trong Bạn)
Cứu Vớt Tâm Hồn (Đứa Trẻ Hư Bên Trong Bạn) Trong cuộc sống chúng ta có những lúc nóng giận bất thường, liên tục bị khuất phục trước đủ loại mê hoặc, nói những lời khiến cho bản thân cảm thấy xấu hổ, rồi lại than trời trách đất, tìm đủ lý do để biện minh cho những hành động đó của mình. Nếu bạn đưa tất cả những lần mình không đạt được sự hài lòng trong cuộc sống hiện tại quy tội cho bản thân là ý thức kém, quá tự ti, hay nóng giận - như thế bạn sẽ thấy nhụt chí và nản lòng. Vì vậy, chúng ta càng dễ dàng nghĩ đến một số nhân tố bên ngoài mà không phải là bản thân để đổ tội lên đó. Nhưng bạn cũng gặp một số lần bị gây hấn nhưng không nổi nóng, trước đó có nhiều lần bạn khống chế được mùi thức ăn đầy mê hoặc. Để thay đổi hình thái của một dạng tư tưởng, hành vi, tình cảm tồn tại trong một thời gian dài liên quan đến cái tôi tự huỷ diệt quả là không đơn giản. Tuy nhiên, việc làm đó là cần thiết, đặc biệt là khi bạn có được những công cụ chính xác và quan niệm mới. Cuốn sách Cứu Vớt Tâm Hồn (Đứa Trẻ Hư Bên Trong Bạn) sẽ mang lại cho bạn những kiến thức hữu ích, giúp bạn hiểu được những việc nên làm và không nên làm.