eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Liên Quan - Đỗ Thị Yên”

Luyện Giải Đề Trước Kì Thi Đại Học 3 Miền Bắc Trung Nam – Ngữ Văn
Luyện Giải Đề Trước Kì Thi Đại Học 3 Miền Bắc Trung Nam - Ngữ Văn Cuốn sách được biên soạn theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giải chi tiết đề thi, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các em trong quá trình ôn luyện, giúp các em vừa trang bị kiến thức vừa chuẩn bị tâm thế để bước vào các kì thi đạt kết quả tốt. Nội dung gồm 4 phần chính: Giới thiệu cấu trúc đề thi Ôn luyện phần nghị luận xã hội Ôn luyện phần nghị luận văn học Giới thiệu một số đề thi và đáp án