eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Lê Thanh”

Thiết Kế Phòng Ngủ
Thiết Kế Phòng Ngủ Thiết kế phòng ngủ là một chớp lóa của linh cảm và quá trình phát huy sức tưởng tượng bay bổng, sách cung cấp những ảnh chụp trung thực, có thể khơi gợi ý tưởng thiết kế của bạn, kích thích linh cảm sáng tạo của bạn. Cuốn sách không chỉ có thể làm mẫu cho việc bố trí chỗ ở mới của bạn, mà còn là cuốn sách tham khảo thực dụng cho kiến trúc sư.