eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Lê Hân - Lê Mỹ Trang”

100 Bài Văn Hay – Giúp Em Học Giỏi Văn Lớp 7
100 Bài Văn Hay - Giúp Em Học Giỏi Văn Lớp 7 Cuốn sách 100 Bài Văn Hay - Giúp Em Học Giỏi Văn Lớp 7 được biên soạn dựa theo những nội dung trong chương trình làm văn lớp 7. Tất cả yêu cầu của chương trình làm văn đều được trình bày một cách có hệ thống và đầy đủ trong cuốn sách này. Do vậy, các em có thể tham khảo để viết những bài văn theo yêu cầu của chương trình lớp 7. Các em cố gắng nắm vững phương pháp, xác định yêu cầu của từng đề bài, từ đó viết thành bài văn theo lời văn của mình. Mỗi một bài văn sẽ là một tác phẩm của chính các em. Đây là cuốn sách rất bổ ích cho việc học tập và rèn luyện khả năng viết văn của các em.Hy vọng cuốn sách này sẽ mang lại cho các em những điều bổ ích và thiết thực.
100 Bài Văn Hay Lớp 2
100 Bài Văn Hay Lớp 2 Cuốn sách 100 Bài Văn Hay Lớp 2 được biên soạn dựa theo những nội dung trong chương trình Tập làm văn 2. Tất cả yêu cầu của chương trình làm văn đều được cuốn sách trình bày một cách có hệ thống và đầy đủ trong cuốn sách này. Do vậy, các em có thể sử dụng tham khảo để viết những bài văn theo yêu cầu của chương trình làm văn. Các em cố gắng nắm vững phương pháp, xác định theo lời văn của mình. Mỗi một bài văn sẽ là một tác phẩm của chính các em. Đây là cuốn sách rất bổ ích cho việc học tập và rèn luyện khả năng viết của các em.
100 Bài Văn Hay Lớp 3
100 Bài Văn Hay Lớp 3 Cuốn sách 100 Bài Văn Hay Lớp 3 được biên soạn dựa theo những nội dung trong chương trình Tập làm văn 3. Tất cả yêu cầu của chương trình làm văn đều được cuốn sách trình bày một cách có hệ thống và đầy đủ. Do đó, các em có thể sử dụng tham khảo để viết những bài văn theo yêu cầu của chương trình làm văn. Đây là cuốn sách rất cần thiết cho việc học tập và rèn luyện khả năng viết văn của em. Hy vọng cuốn sách này sẽ mang lại cho các em những điều bổ ích nhất.
100 Bài Văn Hay Lớp 8 (2016)
100 Bài Văn Hay Lớp 8 Cuốn sách 100 Bài Văn Hay Lớp 8 được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh những bài văn hay trong chương trình sách giáo khoa lớp 8. Đồng thời, cuốn sách còn cung cấp thêm những bài văn mẫu nâng cao, các phương ứng phó cho từng dạng đề khác nhau, những gợi ý để khai thác một đề tài, cách xây dựng và triển khai ý tưởng. Sách bao gồm 100 đề bài và có bài văn mẫu thuộc nhiều thể loại khác nhau như: giới thiệu, kể chuyện, thuyết minh, bình luận về một vấn đề, trình bày suy nghĩ, chứng minh câu tục ngữ, cảm nghĩ về tác phẩm, phân tích hình ảnh nhân vật trong tác phẩm... có thể làm tư liệu tham khảo giúp các em tham khảo. Những đề văn đa dạng trong sách sẽ giúp các em linh hoạt hơn trong cách làm bài và có thể rút ra được những ý tưởng hay cho bài làm của mình. Cuốn sách là tài liệu hữu ích hỗ trợ tốt cho việc ôn tập và rèn luyện môn học của học sinh lớp 8.
100 Bài Văn Hay – Giúp Em Học Giỏi Văn Lớp 5 (Tái Bản 2016)
100 Bài Văn Hay - Giúp Em Học Giỏi Văn Lớp 5 Cuốn sách được biên soạn dựa theo những nội dung trong chương trình Làm văn 5. Tất cả yêu cầu của chương trình làm văn đều được tác giả trình bày một cách có hệ thống và đầy đủ trong cuốn sách này. Do vậy, các em có thể sử dụng tham khảo để viết những bài văn theo yêu cầu của chương trình làm văn. Các em cố gắng nắm vững phương pháp, xác định đúng yêu cầu của từng đề bài, từ đó viết thành bài văn theo lời văn của mình. Mỗi bài văn sẽ là một tác phẩm của chính các em.Đây là cuốn sách rất bổ ích cho việc học tập và rèn luyện khả năng viết văn  của các em.