eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Duy Phụng”

Hướng Dẫn Thực Hành Thiết Kế Lắp Đặt Điện Nhà
Hướng Dẫn Thực Hành Thiết Kế Lắp Đặt Điện Nhà Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Lời nói đầu Phần 1: Lý thuyết cơ sở Chương 1: An toàn điện Chương 2: Vật liệu điện Chương 3: Các loại dây dẫn điện thông dụng Chương 4: Phương pháp đi dây Chương 5: khí cụ điện trang bị trong nhà Chương 6: Các loại đèn điện Chương 7: Các mạch đèn thông dụng Chương 8: Chuông điện Chương 9: Thiết kế hệ điện trong nhà Phần 2: Hướng dẫn thực hành Tài liệu tham khảo
Kỹ Thuật Quấn Dây Máy Biến Áp Động Cơ Vạn Năng, Động Cơ 1 Pha – 3 Pha
Kỹ Thuật Quấn Dây Máy Biến Áp Động Cơ Vạn Năng, Động Cơ 1 Pha - 3 Pha Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Máy biến áp Chương 2: Tính số liệu dây quấn máy biến áp 1 phân Chương 3: Kỹ thuật quấn dây máy biến áp Chương 4: Các laọi quạt điện Chương 5: Động cơ vận hành Chương 6: Cơ sở thiết lế bộ dây quấn stator động cơ không đồng bộ Chương 7: Tính toán số liệu dây quấn stator động cơ không đồng bộ 3 pha 1 pha Chương 8: Kỹ thuật quấn dây stator động cơ 3 pha và 1 pha.
Hướng Dẫn Thực Hành Thiết Kế Lắp Đặt Điện Công Nghiệp
Hướng Dẫn Thực Hành Thiết Kế Lắp Đặt Điện Công Nghiệp Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: PHẦN I. LÝ THUYẾT CƠ SỞ 1. Máy biến áp 2. Hệ thống phân phối điện hạ áp 3. Các khí cụ điện thông dụng 4. Động cơ không đồng bộ 3 pha 5. Phương pháp khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha ... PHẦN II. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 1. Máy biến áp 1 pha 2. Xác định cực tính của các cuộn pha mạch sơ cấp máy biến áp 3 pha 3. Đấu dây máy biến áp 3 pha 4. Kỹ thuật làm đầu cốt 5. Quan sát và mắc dây trong tủ phân phối điện.