eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Đức Niềm - Trần Lê Thảo Linh”

Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 2)
Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 2) Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 2) được biên soạn nhằm cung cấp một nguồn tư liệu tham khảo đầy đủ các phân môn Tiếng Việt: Tập đọc, Chính tả, Kể chuyện, Luyện từ và câu, Tập làm văn trong chương trình giúp học sinh có phương pháp tự học, tự lĩnh hội nội dung bài học. Từ đó, các em nắm bắt những kiến thức cơ bản của chương trình, giải quyết tốt các dạng bài, cấu trúc theo quan điểm giao tiếp, tích hợp...của sách giáo khoa. Các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh có thể sử dụng cuốn sách này để giảng dạy, hướng dẫn con em mình học và chuẩn bị bài một cách có hiệu quả.
405 Bài Tập Toán Lớp 2
405 Bài Tập Toán Lớp 2 Quyển sách được chia làm hai phần chính: Phần các đề toán: trình bày tất cả các bài tập liên quan đến các kiến thức cơ bản của môn Toán lớp 5 và các kiến thức nâng cao để bồi dưỡng cho học sinh giỏi Toán. Các bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, trong đó có các bài tập vận dụng trực tiếp các kiến thức đã học, có các bài toán đòi hỏi phải suy luận, vận dụng kiến thức linh hoạt, sáng tạo để giúp học sinh phát triển trí thông minh. Ngoài các bài tập dạng tự luận, tập sách còn giới thiệu các bài tập dạng trắc nghiệm để giúp học sinh tiếp cận với nhiều hình thức kiểm tra. Phần bài giải: trình bày chi tiết, rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu với các hình vẽ minh họa để giúp học sinh dễ dàng tự học, giúp quý thầy, cô giáo, quý bậc phụ huynh thuận tiện trong việc  hướng dẫn, bồi dưỡng học sinh học tập.
Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 5 (Tập Hai)
Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 5 (Tập Hai) Cuốn sách Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 5 (Tập Hai) được biên soạn để góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình dạy và học môn tiếng Việt theo chương trình đổi mới. Sách cung cấp một nguồn tư liệu tham khảo đầy đủ các phân môn Tiếng Việt trong chương trình. Ngoài ra, sách còn giúp học sinh rèn luyện phương pháp tự học, tự lĩnh hội nội dung các bài học. Các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh sử dụng cuốn sách như là một tư liệu tham khảo dùng trong giảng dạy để hướng dẫn con em mình học và chuẩn bị bài một cách có hiệu quả hơn. Thông qua hệ thống các bài học, cuốn sách muốn đóng góp vào hướng đi mới trong phương pháp dạy học môn tiếng Việt ở tiểu học, hình thành cho học sinh lớp 5 những kĩ năng sử dụng tiếng mẹ đẻ trong học tập và giao tiếp đạt kết quả cao.
Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 5 (Tập Một)
Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 5 (Tập Một) Cuốn sách Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 5 (Tập Một) được biên soạn để góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình dạy và học môn tiếng Việt theo chương trình đổi mới. Sách cung cấp một nguồn tư liệu tham khảo đầy đủ các phân môn Tiếng Việt trong chương trình. Ngoài ra, sách còn giúp học sinh rèn luyện phương pháp tự học, tự lĩnh hội nội dung các bài học. Các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh sử dụng cuốn sách như là một tư liệu tham khảo dùng trong giảng dạy để hướng dẫn con em mình học và chuẩn bị bài một cách có hiệu quả hơn. Thông qua hệ thống các bài học, cuốn sách muốn đóng góp vào hướng đi mới trong phương pháp dạy học môn tiếng Việt ở tiểu học, hình thành cho học sinh lớp 5 những kĩ năng sử dụng tiếng mẹ đẻ trong học tập và giao tiếp đạt kết quả cao.
Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 4 (Tập 1)
Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 4 (Tập 1) Sách được biên soạn theo cấu trúc từng tuần, từng học kì, gồm các phân môn: Tập đọc, Chính tả, Kể chuyện, Luyện từ và câu, Tập làm văn. Các em sẽ tìm thấy trong cuốn sách này phương pháp giải quyết các câu hỏi của từng dạng bài tập cụ thể. Thông qua hệ thống bài học, cuốn sách cố gắng đóng góp hướng đi mới trong phương pháp dạy - học môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học.
Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 4 (Tập 2)
Để Học Tốt Tiếng Việt Lớp 4 (Tập 2) Sách được biên soạn theo cấu trúc từng tuần, từng học kì, gồm các phân môn: Tập đọc, Chính tả, Kể chuyện, Luyện từ và câu, Tập làm văn. Các em sẽ tìm thấy trong cuốn sách này phương pháp giải quyết các câu hỏi của từng dạng bài tập cụ thể. Thông qua hệ thống bài học, cuốn sách cố gắng đóng góp hướng đi mới trong phương pháp dạy - học môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học.