eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Định - Thanh Hoa”

Ảo Thuật Bằng Hình Ảnh
Ảo Thuật Bằng Hình Ảnh Ảo thuật là một trò trình diễn các hành động khéo tay, nhất là có liên quan đến ảo ảnh, để giải trí hay góp vui cho mọi người. Cuốn sách này nhằm hướng dẫn bạn thực hiện một số trò ảo thuật vui và hấp dẫn. Cuốn sách gồm 50 trò ảo thuật, hướng dẫn các thủ thuật và kỹ xảo dễ thực hiện như làm cho chiếc khăn tay hay đồng tiền biến mất, tạo những hộp thông minh, ảo thuật lá bài trong ly, kỹ xảo liên kết, lộn ngược đế... Sách được trình bày theo kiểu hướng dẫn bằng hình, với những chi tiết và động tác dễ làm để các bạn nhanh chóng nắm vững.