eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Công Nhàn - Lê Trần Doanh Trang”

210 Bài Luận Tiếng Anh (Không Kèm CD)
210 Bài Luận Tiếng Anh Cuốn sách được biên soạn đặc biệt dành cho cả ba trình độ sơ cấp - trung cấp và nâng cao, rất cần thiết cho những người luyện thi chứng chỉ A, B, C. Tuyển tập gồm ba phần rõ rệt: Phần A: 100 bài luận văn sơ cấp, có chú giải từ vựng và bài dịch tham khảo. Phần B: 50 bài luận trung cấp, có chú giải từ vựng và bài dịch tham khảo. Phần C: 60 bài còn lại tương đối khó, đòi hỏi người học phải có trình độ cao và vốn từ vựng phong phú hơn.