eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Bá Hà”

Phân Dạng & Phương Pháp Giải Các Bài Tập Trắc Nghiệm Toán Hình Học Lớp 12
Phân Dạng & Phương Pháp Giải Các Bài Tập Trắc Nghiệm Toán Hình Học Lớp 12
Phân Dạng & Phương Pháp Giải Các Bài Tập Trắc Nghiệm Toán Giải Tích Lớp 12
Phân Dạng & Phương Pháp Giải Các Bài Tập Trắc Nghiệm Toán Giải Tích Lớp 12
Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học Môn Toán (Tập 4) – Phần Giải Tích
Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học Môn Toán (Tập 4) - Phần Giải Tích Bộ sách Chuyên đề ôn thi Đại học gồm 3 phần: Phần I: Các chuyên đề về Đại số Phần II: Các chuyên đề về Giải tích (gồm hai tập) Phần III: Các chuyên đề về Hình học Nội dung bộ sách bao gồm toàn bộ kiến thức của chương trình toán phổ thông trung học mà trọng tâm là các chuyên đề liên quan đến cấu trúc đề thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng và Tốt nghiệp phổ thông. Các chuyên đề được sắp xếp theo thứ tự của chương trình phổ thông trung học từ lớp 10 đến lớp 12 do đó bộ sách có thể dùng cho học sinh đang học các lớp phổ thông trung học. Mỗi chuyên đề bao gồm các vấn đề trọng tâm, mỗi vấn đề bao gồm: Kiến thức liên quan, phương pháp giải, bài tập mẫu, bài tập tự luyện.