eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Toshihiro Lto”

400 Câu Giao Tiếp Tiếng Nhật Cơ Bản (Kèm CD)
400 Câu Giao Tiếp Tiếng Nhật Cơ Bản Nội dung sách gồm 400 câu được sử dụng nhiều trong các bối cảnh giao tiếp. Đặc biệt với hơn 1000 tình huống rất gần với cuộc sống thường ngày, giúp bạn có thể tự học và nắm bắt kiến thức một cách dễ dàng.