eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Tony Schwartz”

Luôn Là Cảm Hứng – Phong Cách Sống Hiện Đại
Luôn Là Cảm Hứng - Phong Cách Sống Hiện Đại Với cuốn sách này, tác giả sẽ mang đến cho bạn một phương thức đột phá để làm mới cuộc sống, giúp bạn lấy lại cảm giác hứng khởi và làm việc đạt năng suất cao hơn, đồng thời cung cấp một loạt chiến lược mang tính thực tiễn cao nhằm giúp các tổ chức và những người ở cương vị lãnh đạo kiểm soát những đòi hỏi nảy sinh không ngừng trong thế giới ngày càng phức tạp này. Có thể nói, 'Luôn là cảm hứng' là một trong những cuốn sách hiếm hoi có sức thay đổi đáng kể cách chúng ta sống và làm việc.