eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Tô Thị Yến - Trần Thị Thanh Nhàn”

Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 1)
Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 1) Vở bài tập Toán là quyển sách bao gồm các bài tập luyện tập, thực hành có nội dung, mức độ tương tự như các bài tập trong sách giáo khoa. Ngoài ra, vở bài tập toán còn có một số dạng bài tập kiểu mới, bài tập nâng cao giúp các em học sinh mở rộng kiến thức, rèn luyện tư duy óc sáng tạo trong tự học toán. Quyển sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 1) được biên soạn nhằm giúp các em học sinh tự kiểm tra kết quả, đáp số, lời giải của các bài toán trong vở bài tập toán sau khi đã thử sức tự tìm tòi lời giải. Các bài giải được trình bày rõ ràng, cụ thể giúp các em dễ hiểu và tiếp thu bài tốt hơn, đồng thời cũng tìm được phương pháp giải phù hợp và hoàn thiện kiến thức mình hơn. Quyển sách chính là người bạn tốt đồng hành cùng các em học sinh lớp 5 trong quá trình tự học môn Toán.
Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 (Tập 1)
Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 (Tập 1) Vở bài tập toán là quyển sách bao gồm các bài tập luyện tập, thực hành có nội dung, mức độ tương tự như các bài tập trong sách giáo khoa. Ngoài ra, vở bài tập toán còn có một số dạng bài tập kiểu mới, bài tập nâng cao giúp các em học sinh mở rộng kiến thức, rèn luyện tư duy óc sáng tạo trong tự học toán.Quyển sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 (Tập 1) nhằm giúp các em học sinh tự kiểm tra kết quả, đáp số, lời giải của các bài toán trong vở bài tập toán sau khi đã thử sức tự tìm tòi lời giải.Quyển sách chính là người bạn tốt đồng hành cùng các em học sinh lớp 4 trong quá trình tự học môn Toán.
Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 2 (Tập 1) (2015)
Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 2 (Tập 1) Vở bài tập toán là quyển sách gồm các bài tập luyện tập, thực hành có nội dung, mức độ tương tự như các bài tập trong sách giáo khoa. Ngoài ra còn có một số dạng bài tập kiểu mới, bài tập nâng cao sẽ giúp các em học sinh mở rộng kiến thức, rèn luyện tư duy óc sáng tạo trong tự học toán. Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 2 (Tập 1) giúp các em học sinh tự kiểm tra kết quả, đáp số, lời giải của các bài toán trong vở bài tập toán sau khi đã thử sức tìm tòi lời giải.
Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 (Tập 1) (Đức Trí)
Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 (Tập 1) (Đức Trí) Để học tốt môn Toán, ngoài những bài học và làm bài tập trên lớp, các em còn phải làm thêm bài tập trong vở bài tập để nâng cao thêm kĩ năng giải Toán. Vở bài tập toán bao gồm những bài tập có nội dung tương tự như sách giáo khoa và một số bài tập nâng cao để mở rộng kiến thức. Quyển sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 (Tập 1) (Đức Trí) được biên soạn nhằm cung cấp cho các em tài liệu để tự giải bài tập trong vở bài tập. Sách bao gồm các bài tập bám sát theo chương trình sách giáo khoa lớp 3 giúp em dễ dàng tìm kiếm và học tập. Phần hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp số của mỗi bài toán sẽ giúp các em đối chiếu kết quả bài làm của mình và tìm ra cách giải phù hợp. Đây cũng là tài liệu hữu ích giúp phụ huynh có thể hướng dẫn con mình tự học.
Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 2 (Tập 2) (2015)
Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 2 (Tập 2) Vở bài tập toán là quyển sách gồm các bài tập luyện tập, thực hành có nội dung, mức độ tương tự như các bài tập trong sách giáo khoa. Ngoài ra còn có một số dạng bài tập kiểu mới, bài tập nâng cao sẽ giúp các em học sinh mở rộng kiến thức, rèn luyện tư duy óc sáng tạo trong tự học toán. Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 2 (Tập 2) giúp các em học sinh tự kiểm tra kết quả, đáp số, lời giải của các bài toán trong vở bài tập toán sau khi đã thử sức tìm tòi lời giải.
Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 (Tập 2)
Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 (Tập 2) Vỏ bài tập toán là quyển sách bao gồm các bài tập luyện tập, thực hành có nội dung, mức độ tương tự như các bài tập trong sách giáo khoa. Ngoài ra, vở bài tập toán còn có một số dạng bài tập kiểu mới, bài tập nâng cao giúp các em học sinh mở rộng kiến thức, rèn luyện tư duy óc sáng tạo trong tự học toán. Quyển sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 (Tập 2) nhằm giúp các em học sinh tự kiểm tra kết quả, đáp số, lời giải của các bài toán trong vở bài tập toán sau khi đã thử sức tự tìm tòi lời giải. Quyển sách chính là người bạn tốt đồng hành cùng các em học sinh lớp 4 trong quá trình tự học môn Toán.
Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 (Tập 2) (Đức Trí)
Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 (Tập 2) (Đức Trí) Để học tốt môn Toán, ngoài những bài học và làm bài tập trên lớp, các em còn phải làm thêm bài tập trong vở bài tập để nâng cao thêm kĩ năng giải Toán. Vở bài tập toán bao gồm những bài tập có nội dung tương tự như sách giáo khoa và một số bài tập nâng cao để mở rộng kiến thức. Quyển sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 (Tập 2) (Đức Trí) được biên soạn nhằm cung cấp cho các em tài liệu để tự giải bài tập trong vở bài tập. Sách bao gồm các bài tập bám sát theo chương trình sách giáo khoa lớp 3 giúp em dễ dàng tìm kiếm và học tập. Phần hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp số của mỗi bài toán sẽ giúp các em đối chiếu kết quả bài làm của mình và tìm ra cách giải phù hợp. Đây cũng là tài liệu hữu ích giúp phụ huynh có thể hướng dẫn con mình tự học.