eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Tịnh Thủy”

Đặt Tên Cho Con Theo 12 Con Giáp
Đặt Tên Cho Con Theo 12 Con Giáp Họ tên là món quà bố mẹ dành cho chính con cái, đó là sự kết tinh những kỳ vọng của bố mẹ. Họ tên của con cái biểu hiện quan điểm ý tưởng của từng gia đình, sự khác biệt về nguyện vọng cũng như yếu tố văn hóa. Người Trung Hoa có câu 'Nhất danh chi đắc, khả dĩ  thành long, nhất danh chi thất, khả dĩ thành trùng' (có tên tuổi thì có thể thành rồng phượng, không có tên tuổi thì thành sâu bọ). Đối với người phương Đông, việc đặt tên cho con cái là một sự kiện trọng đại. Tên họ ngầm chứa phương hướng về tư tưởng và hành vi của con người, gửi gắm những điều kỳ vọng, tin tưởng.