eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Tim Hindle”

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả: Giải Tỏa Stress
Những kỹ năng thực tế hướng dẫn thực tế giúp bạn cách xác định những nguyên nhân gây stress, cách phân công việc để giảm áp lực cho bản thân. Những gợi ý thiết thực và hữu ích liên quan đến mọi khía cạnh của quá trình xử lý công việc và lựa chọn giải pháp đúng đắn. Những ví dụ minh họa một cách rõ ràng và cụ thể và các tình huống kinh doanh và các phương pháp kinh doanh hiệu quả nhất.
Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Phỏng Vấn
Những kỹ năng thực tế hướng dẫn bạn cách thức viết thư quảng cáo tuyển dụng, cách điều phối và phân tích một cuộc phỏng vấn nhằm lựa chọn được ứng viên phù hợp nhất. Những kiến thức và những minh họa chi tiết về quy trình phỏng vấn tuyển dụng cùng với bảng đánh giá khả năng tuyển dụng của bản thân.