eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Tiến Phát - Tiến Đạt”

Tuyển Chọn Các Bài Diễn Văn Dùng Trong Tổ Chức Đảng Và Hỏi Đáp Về Nghiệp Vụ Công Tác Các Cấp
Tuyển Chọn Các Bài Diễn Văn Dùng Trong Tổ Chức Đảng Và Hỏi Đáp Về Nghiệp Vụ Công Tác Các Cấp Nội dung sách gồm các phần sau đây: Phần thứ nhất. Bài diễn văn, bài phát biểu khai mạc, bế mạc Đại hội đảng, nhân ngày thành lập Đảng, tại các sự kiện, hội nghị quan trọng của Đảng; Phần thứ hai. Hỏi đáp về Điều lệ Đảng; Phần thứ ba. Hỏi đáp về nghiệp vụ công tác của cấp ủy Đảng và Bí thư chi bộ; Phần thứ tư. Hỏi đáp về tài chính trong Đảng;
Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân (Sửa Đổi, Bổ Sung)
Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân (Sửa Đổi, Bổ Sung) Nội dung gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Phần thứ hai. Chế độ chính sách với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng Phần thứ ba. Các quy định về tổ chức hoạt động trong quân đội Phần thứ tư. Giải quyết tố cáo, thi hành án dân sự trong Quân đội nhân dân Phần thứ năm. Khen thưởng, xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng Phần thứ sáu.. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòn