eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thu Thảo - Quang Minh”

Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại & Thông Báo Tiếng Anh (Tập 2)
Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại & Thông Báo Tiếng Anh (Tập 2) Hiện nay, đơn từ và thư tín là vấn đề quan trọng và rất cần thiết cho chúng ta nói chung, cho những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nói riêng. Cuốn sách Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại & Thông Báo Tiếng Anh (Tập 2) được biên soạn nhằm giúp bạn đọc học tập và nghiên cứu cách viết một bức thư, một thông báo tiếng Anh thật chính xác, ngắn gọn và đầy đủ. Với số lượng đa dạng của các thư tín mẫu và thông báo, cuốn sách này sẽ là nguồn tra cứu bổ ích cho các bạn.
Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại & Thông Báo Tiếng Anh (Tập 1)
Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại & Thông Báo Tiếng Anh (Tập 1) Hiện nay, đơn từ và thư tín là vấn đề quan trọng và rất cần thiết cho chúng ta nói chung, cho những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nói riêng. Cuốn sách Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại & Thông Báo Tiếng Anh (Tập 1) được biên soạn nhằm giúp bạn đọc học tập và nghiên cứu cách viết một bức thư, một thông báo tiếng Anh thật chính xác, ngắn gọn và đầy đủ. Với số lượng đa dạng của các thư tín mẫu và thông báo, cuốn sách này sẽ là nguồn tra cứu bổ ích cho các bạn.