eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thu Hà - Minh Khang”

20 Bài Đàm Thoại Tiếng Hàn Cấp Tốc
20 Bài Đàm Thoại Tiếng Hàn Cấp Tốc Trong những năm gần đây, nhu cầu người Việt học tiếng Hàn Quốc ngày càng nhiều do sự phát triển giao lưu hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước Việt - Hàn. Cuốn sách 20 Bài Đàm Thoại Tiếng Hàn Cấp Tốc được biên soạn để đáp ứng việc học tiếng Hàn hiện nay. Với nội dung súc tích, phong phú, cuốn sách 20 Bài Đàm Thoại Tiếng Hàn Cấp Tốc sử dụng phương pháp thực tiễn với bố cục trải rộng các chủ điểm trong cuộc sống hàng ngày như: chào hỏi, điện thoại, nhà hàng, bệnh viện, thời tiết, gia đình, cuộc hẹn v.v nhằm giúp các bạn thích ứng với các tình huống đàm thoại thực tiễn. Cuốn sách này sẽ đem đến cho các bạn một cách nhanh chóng để học và sử dụng tiếng Hàn trong thời gian ngắn nhất và đạt hiệu quả cao nhất.