eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “ThS. Võ Anh Tú - ThS. Nguyễn Thị Hồng Thủy”

Chiến Lược Giải Toán Hóa Đại Cương – Vô Cơ Qua Các Chuyên Đề
Chiến Lược Giải Toán Hóa Đại Cương - Vô Cơ Qua Các Chuyên Đề Cuốn sách Chiến Lược Giải Toán Hóa Đại Cương - Vô Cơ Qua Các Chuyên Đề được biên soạn một cách dể hiểu, bám sát với cấu trúc ra đề thi mới của Bộ GD- ĐT. Bộ sách giúp các em tổng hợp kiến thức theo các hướng khác nhau và đặc biệt là biết vận dụng linh hoạt các phương pháp giải toán và tìm ra kết quả nhanh nhất. Cuốn sách với đầy đủ nội dung liên quan đến chương trình hữu cơ phổ thông bao gồm 8 chương với cấu trúc mỗi chương như sau : 1/ Tổng quan lý thuyết 2/ Các chuyên đề 3/ Bài tập vận dụng 4/ Bài tập trích trong các đề tuyển sinh. Kiến thức cơ bản trong cuốn sách được hệ thống hóa dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng. Trong mỗi bài tập có hướng dẫn phương pháp giải nhanh giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giải nhanh bài toán hóa học và tự tin trong các kỳ thi.