eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ths. Trịnh Quốc Hùng”

Bài Tập Kiểm Toán Nâng Cao
Bài Tập Kiểm Toán Nâng Cao Sách Bài tập kiểm toán nâng cao được biên soạn với mong muốn giúp các bạn dễ dàng tiếp cận và nắm vững những kiễn thức chung nhất về kiểm toán chuyên ngành.Bài tập kiểm toán nâng cao được bám sát theo xu hướng giảng dạy, học tập và thi cử chung hiện nay của các trường, nội dung bao gồm: Phần I: Trắc nghiệm kiểm tra kiến thức tiếp thu Phần II: Câu hỏi trả lời đúng hoặc sai Phần III: Câu hỏi thảo luận Phần IV: Tìm hiểu văn bản pháp luật kiểm toán Phần V: Kiểm tra nghiệp vụ kế toán Phần VI: Bài tập tình huống Phần 7: Kiểm tra cuối chương