eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ths. Trần Đình Cư - Nguyễn Văn Rin”

Khám Phá Tư Duy Kỹ Thuật Giải Phương Trình Bất Phương Trình
Khám Phá Tư Duy Kỹ Thuật Giải Phương Trình Bất Phương Trình Nội dung cuốn sách gồm 8 chủ đề lớn liên quan đến phương trình, bất phương trình, hệ phương trình mũ và phương trình logarit. Mỗi chủ đề được phân thành các dạng toán cụ thể với nhiều ví dụ thường gặp, được sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao giúp học sinh thay đổi và phát triển tư duy giải toán.