eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ths. Trần Đình Cư”

Kỹ Thuật Giải Nhanh Chuyên Đề Khảo Sát Hàm Số
Kỹ Thuật Giải Nhanh Chuyên Đề Khảo Sát Hàm Số Sách gồm 8 chủ đề, được phân thành các dạng toán cụ thể với nhiều ví dụ điển hình thường gặp, được sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao cùng với những bài toán rèn luyện hay và mới lạ sẽ giúp các em thay đổi và phát triển tư duy. Đối với các bài tập rèn luyện đều có hướng dẫn giải chi tiết  theo đúng phương châm của Khổng Tử: 'Mọi sự thật đều có bốn góc: là người thầy tôi cho bạn một góc và nhiệm vục của bạn là tìm ra ba góc còn lại.'