eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ths. Thanh Bình”

Luyện Nghe Tiếng Anh – Trình Độ Nâng Cao (Kèm CD)
Luyện Nghe Tiếng Anh - Trình Độ Nâng Cao Luyện Nghe Tiếng Anh là bộ giáo trình nghe thiết thực dành cho học sinh đang học tiếng Anh. Sách gồm 3 cuốn được phân thành 3 cấp độ: cơ bản, trung cấp và nâng cao. Luyện Nghe Tiếng Anh - Trình Độ Nâng Cao là cấp độ thứ ba trong bộ sách dùng cho học sinh trình độ trung cấp đã học tiếng Anh như cần thực hành thêm để có thể hiểu được ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày. Sách gồm 24 bài. Mỗi bài mô tả một đề tài liên quan đến cuộc sống hàng ngày và những trải nghiệm của cả người lớn lẫn thanh thiếu niên. Các đề tài trong sách được chọn vì thường được sử dụng trong giao tiếp và gây hứng thú cho người học. Nhiều hoạt động bổ ích và lí thú được bao gồm trong sách nhằm giúp học sinh luyện nghe một cách hiệu quả