eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ths. Sơn Hồng Đức”

Quản Trị Kinh Doanh Khu Nghỉ Dưỡng
Quản Trị Kinh Doanh Khu Nghỉ Dưỡng Quản trị kinh doanh các loại hình cơ sở lưu trú là một ngành phát triển liên tục trong sự đa dạng hóa, phong phú hóa sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng yêu cầu của các thời đại. Nhưng trong các loại hình cơ sở lưu trú thì loại hình 'Khu nghỉ dưỡng - Resort' lại mang tính 'động' hơn. Điển hình là ở Việt Nam, trước năm 1990, chúng ta chưa có cơ sở nào xứng đáng để đáp ứng các tiêu chí của một 'Khu nghỉ dưỡng', mắc dù chúng ta có rất nhiều 'khách sạn biển'. Trong các năm đầu thể kỷ XXI, hàng ngàn khu nghỉ dưỡng thi nhau xuất hiện khắp Duyên hải Miển Trung, Mũi Né được giới trẻ trên thế giới gọi là 'Thủ đô Resort' của Việt Nam. Vì loại hình kinh doanh Khu nghỉ dưỡng rất mới mẻ nên nhiều người trong chúng ta cứ nghĩ việc kinh doanh Khu nghỉ dưỡng và khách sạn giống nhau. Sự thực là có nhiều khác biệt, khác biệt trong kiến trúc và xây dựng cơ sở hạ tầng, khác biệt trong xây dựng sản phẩm, khác biệt trong cách bán phòng, trong thái độ phục vụ, trong các dịch vụ... Tác giả, Ths. Sơn Hồng Đức, người có kinh nghiệm hoạt động và giảng dạy trong ngành khách sạn, nhà hàng và khu nghỉ dưỡng từ năm 1980, với tư cách là người trong ban Lãnh đạo Saigon Floating Hotel, một khách sạn quốc tế, điều hành theo phong cách quốc tế đầu tiên ở Việt Nam sau thời kỳ mở cửa, đóng góp những trải nghiệm, thực thế qua tác phẩm Quản Trị Kinh Doanh Khu Nghỉ Dưỡng. MỤC LỤC Phần một: Cơ sở lý luận Chương 1: Những nét tổng quát về loại hình khu nghỉ dưỡng Chương 2: Kỹ thuật quản lý hiệu quả khu nghỉ dưỡng Chương 3: Tổ chức bộ máy hoạt động khu nghỉ dưỡng Chương 4: Quản lý môi trường Phần hai: Quản trị kinh doanh sản phẩm của khu nghỉ dưỡng Chương 5: Sản phẩm lưu trú và cách bán Chương 6: Kinh doanh ẩm thực trong khu nghỉ dưỡng: Các cung bậc của món ngon Chương 7: Chăm sóc sức khỏe: Loại hình kinh doanh rất được ưu chuộng Chương 8: Một số sản phẩm phi truyền thống: Một số khuynh hướng mới kinh doanh khu nghỉ dưỡng