eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “ThS. Phạm Thanh Đường”

Lắp Ráp Động Cơ Khung Cầm Xe Làm Sạch – Đo Kiểm Sau Khi Tháo Rã
Lắp Ráp Động Cơ Khung Cầm Xe Làm Sạch - Đo Kiểm Sau Khi Tháo Rã Nội dung sách gồm các phần: Chương 1: Hoạt động của động cơ - Chương 2: An toàn trong xưởng động cơ - Chương 3: Chẩn đoán các vấn đề hư hỏng của động cơ
Thực Hành  Chẩn Đoán – Sửa Chữa – Lắp Ráp Xe Hơi Thế Hệ Mới (Toàn Tập) – Nắp Máy, Xu Páp Đường Ống Nạp Và Thải
Thực Hành  Chẩn Đoán - Sửa Chữa - Lắp Ráp Xe Hơi Thế Hệ Mới (Toàn Tập) - Nắp Máy, Xu Páp Đường Ống Nạp Và Thải Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: - Chương 1: Kiểm tra sửa chữa các chi tiết của nắp máy - Chương 2: Kiểm tra sửa chữa lò xo, xupáp và bệ xupáp - Chương 3: Kiểm tra sửa chữa trục cam, con đội, dây đai và dây xên chia thì - Chương 4: Tăng công suất động cơ: các cổ góp, bộ nạp tăng áp, và hoạt động của trục cam.