eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ths. Nguyễn Tất Thu”

Cẩm Nang Luyện Thi Đại Học – Hình Học
Cẩm Nang Luyện Thi Đại Học - Hình Học Nội daung sách gồm 3 chương: Chương 1: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Chương 2: Hình học không gian Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian Kiến thức trọng tâm ngắn gọn, đầy đủ bao gồm lý thuyết và phương pháp giải các dạng bài tập đi từ cơ bản đến nâng cao, chuyên sâu. Ví dụ minh họa trong từng phần được phân loại, sắp xếp chọn lọc từ dễ đến khó nhằm giúp các em tìm hiểu bản chất, phân tích, lập luận nhuần nhuyễn để chủ động tìm ra phương pháp giải toán.