eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “ThS. Nguyễn Đăng Thuấn”

Phương Pháp Tự Học Và Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Toán Vật Lý 12 & LTĐH – Dao Động Cơ Và Sóng Cơ
Phương Pháp Tự Học Và Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Toán Vật Lý 12 & LTĐH - Dao Động Cơ Và Sóng Cơ Chương trình Vật lý 12 nói riêng và vật lý phổ thông nói chung chứa đựng nhiều hiện tượng gần gũi, sát với thực tế và đời sống hằng ngày của con người nên thuận lợi nhiều cho tự học, tuy nhiên cũng cần những tài liệu hướng dẫn và thiên hướng tự học. Bộ tài liệu “Tự học vật lý 12 - Luyện thi đại học” ra đời với mong muốn giúp các bạn học sinh tự học, tự luyện tập để lĩnh hội các kiến thức vật lý, đáp ứng yêu cầu thi đại học ngày càng cao. Bộ sách gồm 3 tập có nội dung như sau: Tập 1: Dao động cơ và sóng cơ Tập 2: Dòng diện xoay chiều và dao động diện từ Tập 3: Quang lý và vật lý hạt nhân