eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “ThS - NGƯT Lê Hoành Phò”

Bài Tập & Phương Pháp Giải Hình Học Lớp 12
Bài Tập & Phương Pháp Giải Hình Học Lớp 12 Cuốn sách Bài Tập & Phương Pháp Giải Hình Học Lớp 12 bao gồm 3 chương: Chương I: Khối đa diện và thể tích Chương II: Mặt cầu, mặt trụ, mặt tròn Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian. Quyển sách giúp cho các em học sinh có thêm tài liệu để nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản và nâng cao kĩ năng giải bài tập. Ngoài ra, nội dung còn bao gồm rất nhiều bài tập có đáp án và các ví dụ để các em hiểu rõ hơn vấn đề của nhiều dạng toán khác nhau.