eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “ThS. Lê Thị Nguyên - Trần Đức Niềm”

Em Học Giỏi – Luyện Từ Và Câu Lớp 3
Em Học Giỏi - Luyện Từ Và Câu Lớp 3 Quyển Em Học Giỏi - Luyện Từ Và Câu Lớp 3 được biên soạn nhằm hỗ trợ các em hiểu sâu hơn về cách sử dụng từ ngữ, cấu trúc câu, từ đó tạo nền tảng giúp các em học tốt hơn trong môn Ngữ Văn. Sách được soạn đúng chương trình luyện từ và câu lớp 3 của Bộ giáo dục và Đào tạo, đồng thời hướng dẫn các em tự học, tự rèn kỹ năng nhận biết và phân tích cấu tạo từ, ngữ, cấu trúc câu bằng các đề kiểm tra ôn luyện hằng tuần. Phần hướng dẫn sẽ giúp các em giải quyết nhưng bài tập khó và rèn luyện tính tư duy. Quyển sách sẽ giúp các em học tốt luyện từ và câu lớp 3, đồng thời nâng cao vốn từ hiểu biết của các em về nghĩa của từ, cấu trúc câu.
Em Học Giỏi – Luyện Từ Và Câu Lớp 4
Em Học Giỏi - Luyện Từ Và Câu Lớp 4 Quyển Em Học Giỏi - Luyện Từ Và Câu Lớp 4 được biên soạn nhằm hỗ trợ các em hiểu sâu hơn về cấu trúc câu, mối tương quan của các kiểu câu, cách phân tích câu đơn hoặc câu ghép. Sách được soạn đúng chương trình luyện từ và câu lớp 4 của Bộ giáo dục và Đào tạo, đồng thời hướng dẫn các em tự học, tự rèn kỹ năng nhận biết và phân tích cấu tạo từ, ngữ, cấu trúc câu bằng các đề kiểm tra ôn luyện hằng tuần. Quyển sách sẽ giúp các em học tốt luyện từ và câu lớp 4, đồng thời nâng cao vốn từ hiểu biết của các em về nghĩa của từ, cấu trúc câu.