eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “ThS. Lê Đức”

Các Dạng Toán Điển Hình Lớp 8 (Tập 1) (Tái Bản 2015)
Các Dạng Toán Điển Hình Lớp 8 (Tập 1) Cuốn sách bao gồm hai phần được chia làm 4 chương: Phần Đại số: Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức Chương 2: Phân thức đại số Phần Hình học Chương 1: Tứ giác Chương 2: Đa giác - Diện tích tứ giác. Ở mỗi chương chứa đựng các bài học theo nội dung chương trình của sách giáo khoa mới. Mỗi bài được chia làm 4 mục: A. Tóm tắt lí thuyết B. Phương pháp giải toán (hoặc các ví dụ mẫu) C. Bài tập luyện tập D. Hướng dẫn - Đáp số.
Các Dạng Toán Điển Hình Lớp 8 (Tập 2)
Các Dạng Toán Điển Hình Lớp 8 (Tập 2) Quyển sách sẽ giúp các em nắm được những kiến thức trọng tâm và nâng cao kĩ năng và phương pháp giải các dạng bài tập toán theo nội dung chương trình của sách giáo khoa. Sách bao gồm các ví dụ được tuyển chọn có chọn lọc nhằm giúp các em hoàn thiện kiến thức cơ bản và nâng cao trong kĩ năng giải Toán. Đặc biệt, nội dung chú ý, nhận xét và yêu cầu sau mỗi bài tập ví dụ sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức và nhìn nhận những thiếu sót của mình. Quyển sách bao gồm 2 phần với 4 chương: Phần Đại số: - Phương trình bậc nhất một ẩn - Bất phương trình bậc nhất một ẩn Phần Hình học - Tam giác đồng dạng - Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều
Các Dạng Toán Điển Hình Giải Tích Lớp 12 (Tập 2)
Các Dạng Toán Điển Hình Giải Tích Lớp 12 (Tập 2) Nội dung tập sách gồm hai chương: Chương I - Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng Chương II - Số phức Ở mỗi chương chứa đựng các bài học (chủ đề 1. chủ đề 2,...) theo nội dung chương trình của sách giáo khoa mới. Mỗi bài đều được chia thành 4 mục: I. Tóm tắt lí thuyết: Trình bày có trật tự nội dung kiến thức liên quan. II. Phương pháp giải toán (hoặc các ví dụ mẫu): gồm các ví dụ được tuyển chọn có chọn lọc nhằm giúp hoàn thiện kiến thức cơ bản và nâng cao kĩ năng giải Toán. III. Một số phương pháp giải câu hỏi trắc nghiệm. IV. Bài tập tự giải.
Cách Dạng Toán Điển Hình Lớp 7
Cách Dạng Toán Điển Hình Lớp 7 Quyển sách Cách Dạng Toán Điển Hình Lớp 7 được biên soạn theo nội dung chương trình của sách giáo khao mới. Sách bao gồm các ví dụ được tuyển chọn có chọn lọc nhằm hoàn thiện kiến thức cơ bản và nâng cao kĩ năng giải Toán. Sách bao gồm 2 phần với 7 chương như sau. Phần đại số - Chương I. Số hữu tỉ, Số thực - Chương II. Hàm số và đồ thị - Chương III. Thống kê - Chương IV. Biểu thức đại số Phần Hình Học - Chương I. Đường thẳng vuông góc, Đường thẳng song song - Chương II. Tam giác - Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, Các đường đồng quy của tam giác.
Các Dạng Toán Điển Hình Giải Tích Lớp 11 (Tập 1)
Các Dạng Toán Điển Hình Giải Tích Lớp 11 (Tập 1) Cuốn sách Các Dạng Toán Điển Hình Giải Tích Lớp 11 (Tập 1) sẽ giúp các em học sinh hệ thống và hoàn thiện kiến thức cơ bản, đồng thời nâng cao kĩ năng giải Toán. Quyển sách được chia thành 2 chương với các chủ đề như sau: Chương I - Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chủ đề 1. Các hàm số lượng giác Chủ đề 2. Phương trình lượng giác cơ bản Chủ đề 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp Chủ đề 4. Một số phương pháp giải phương trình lượng giác Chủ đề 5. Bất phương trình lượng giác cơ bản Chủ đề 6. Một số phương pháp giải bất phương trình lượng giác không mẫu mực Chương II - Tổ hợp Chủ đề 1. hai quy tắc đến cơ bản Chủ đề 2. Hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp Chủ đề 3. Nhị thức Niutơn