eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “ThS Lê Đình Nguyên - Hà Đình Cẩn”

Chuẩn Kiến Thức Hóa Học Lớp 10 Nâng Cao
Chuẩn Kiến Thức Hóa Học Lớp 10 Nâng Cao Cuốn sách Chuẩn Kiến Thức Hóa Học Lớp 10 Nâng Cao là tài liệu tham khảo nhằm giúp cho các em học sinh ôn tập, hệ thống nhanh các kiến thức cơ bản nhằm củng cố và hoàn thiện kiến thức. Nội dung theo từng chương có những phần cụ thể như: - Tóm tắt kiến thức - Đề bài (gồm phần trắc nghiệm khách quan và tự luận) - Hướng dẫn giải. Cấu trúc Chuẩn Kiến Thức Hóa Học Lớp 10 Nâng Cao cuốn sách được chia thành hai phần chính: Phần I: Tóm tắt kiến thức và đề bài Phần II: Hướng dẫn giải và đáp số.