eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “ThS. Huỳnh Bảo Châu”

Em Học Tốt Toán Lớp 4
Em Học Tốt Toán Lớp 4 Cuốn sách Em Học Tốt Toán Lớp 4 giúp các em học sinh, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh có tài liệu tham khảo để học, dạy và rèn luyện môn toán. Cuốn sách là hệ thống các bài tập được biên soạn bám sát theo chương trình hiện hành. Các bài tập phong phú về thể loại, phù hợp với nội dung và được sắp xếp theo từng phần của chương trình để tiện sử dụng. Cuốn sách bao gồm 2 phần chính: Phần 1: Các đề toán Phần 2: Hướng dẫn giải. Cuốn sách giới thiệu các bài tập có nội dung phù hợp với chương trình toán tiểu học mới, đặc biệt chú ý đến các bài toán hay và khó nhằm giúp học sinh phát triển tư duy, năng lực giải toán. Các bài tập được trình bày một cách hệ thống, sắp xếp theo trình tự, cấu trúc của chương trình mới để các em thuận tiện trong quá trình tự học.
Em Học Tốt Toán Lớp 5
Em Học Tốt Toán Lớp 5 Cuốn sách Em Học Tốt Toán Lớp 5 giúp các em học sinh, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh có tài liệu tham khảo để học, dạy và rèn luyện môn toán. Cuốn sách là hệ thống các bài tập được biên soạn bám sát theo chương trình hiện hành. Các bài tập phong phú về thể loại, phù hợp với nội dung và được sắp xếp theo từng phần của chương trình để tiện sử dụng. Cuốn sách bao gồm 2 phần chính: Phần 1: Các đề toán Phần 2: Hướng dẫn giải. Cuốn sách giới thiệu các bài tập có nội dung phù hợp với chương trình toán tiểu học mới, đặc biệt chú ý đến các bài toán hay và khó nhằm giúp học sinh phát triển tư duy, năng lực giải toán. Các bài tập được trình bày một cách hệ thống, sắp xếp theo trình tự, cấu trúc của chương trình mới để các em thuận tiện trong quá trình tự học.
Em Học Tốt Toán Lớp 3
Em Học Tốt Toán Lớp 3 Cuốn sách Em Học Tốt Toán Lớp 3 giúp các em học sinh, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh có tài liệu tham khảo để học, dạy và rèn luyện môn toán. Cuốn sách là hệ thống các bài tập được biên soạn bám sát theo chương trình hiện hành. Các bài tập phong phú về thể loại, phù hợp với nội dung và được sắp xếp theo từng phần của chương trình để tiện sử dụng. Cuốn sách bao gồm 2 phần chính: Phần 1: Các đề toán Chương 1: Ôn tập bổ sung Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 Chương 3: Các số đếm 10000 Chương 4: Các số đếm 100000 Chương 5: Đại lượng, đo đại lượng và hình học Phần 2: Hướng dẫn giải Cuốn sách giới thiệu các bài tập có nội dung phù hợp với chương trình toán tiểu học mới, đặc biệt chú ý đến các bài toán hay và khó nhằm giúp học sinh phát triển tư duy, năng lực giải toán. Các bài tập được trình bày một cách hệ thống, sắp xếp theo trình tự, cấu trúc của chương trình mới để các em thuận tiện trong quá trình tự học.
488 Bài Tập Toán Chọn Lọc Lớp 2
488 Bài Tập Toán Chọn Lọc Lớp 2 Quyển sách này sẽ giúp các em kiện toàn và nâng cao kiến thức của mình trong học tập, ôn tập và bồi dưỡng từng bước trở thành học sinh giỏi toán. Nội dung quyển sách sẽ giới thiệu đến các em gồm những bài toán hay từ dễ đến khó phù hợp với chương trình Toán tiểu học mới hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tajo trên tinh thần đổi mới về phương pháp dạy và học...Các bài toàn được giới thiệu dưới hình thức trắc nghiệm với nhiều bài tập đòi hỏi các em phải suy luận và vận dụng các kiến thức đã học đồng thời rèn luyện kĩ năng tính toán, năng lực tư duy và phát triển trí thông minh của mình. Sách được dẫn giải, trình bày cẩn thận rõ ràng và dễ hiểu rất thuận tiện cho các em khi học tại lớp và có thể làm bài tập ngay ở trong sách hoặc ở nhà...
488 Bài Tập Toán Chọn Lọc Lớp 3
488 Bài Tập Toán Chọn Lọc Lớp 3 Quyển sách này sẽ giúp các em kiện toàn và nâng cao kiến thức của mình trong học tập, ôn tập và bồi dưỡng từng bước trở thành học sinh giỏi toán. Nội dung quyển sách sẽ giới thiệu đến các em gồm những bài toán hay từ dễ đến khó phù hợp với chương trình Toán tiểu học mới hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tajo trên tinh thần đổi mới về phương pháp dạy và học...Các bài toàn được giới thiệu dưới hình thức trắc nghiệm với nhiều bài tập đòi hỏi các em phải suy luận và vận dụng các kiến thức đã học đồng thời rèn luyện kĩ năng tính toán, năng lực tư duy và phát triển trí thông minh của mình. Sách được dẫn giải, trình bày cẩn thận rõ ràng và dễ hiểu rất thuận tiện cho các em khi học tại lớp và có thể làm bài tập ngay ở trong sách hoặc ở nhà...
488 Bài Tập Toán Chọn Lọc Lớp 1
488 Bài Tập Toán Chọn Lọc Lớp 1 Quyển sách này sẽ giúp các em kiện toàn và nâng cao kiến thức của mình trong học tập, ôn tập và bồi dưỡng từng bước trở thành học sinh giỏi toán. Nội dung quyển sách sẽ giới thiệu đến các em gồm những bài toán hay từ dễ đến khó phù hợp với chương trình Toán tiểu học mới hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tajo trên tinh thần đổi mới về phương pháp dạy và học...Các bài toàn được giới thiệu dưới hình thức trắc nghiệm với nhiều bài tập đòi hỏi các em phải suy luận và vận dụng các kiến thức đã học đồng thời rèn luyện kĩ năng tính toán, năng lực tư duy và phát triển trí thông minh của mình. Sách được dẫn giải, trình bày cẩn thận rõ ràng và dễ hiểu rất thuận tiện cho các em khi học tại lớp và có thể làm bài tập ngay ở trong sách hoặc ở nhà...
Em Học Tốt Toán Lớp 2
Em Học Tốt Toán Lớp 2 Cuốn sách Em Học Tốt Toán Lớp 2 giúp các em học sinh, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh có tài liệu tham khảo để học, dạy và rèn luyện môn toán. Cuốn sách là hệ thống các bài tập được biên soạn bám sát theo chương trình hiện hành. Các bài tập phong phú về thể loại, phù hợp với nội dung và được sắp xếp theo từng phần của chương trình để tiện sử dụng. Cuốn sách bao gồm 2 phần chính: Phần 1: Các đề toán Phần 2: Hướng dẫn giải. Cuốn sách giới thiệu các bài tập có nội dung phù hợp với chương trình toán tiểu học mới, đặc biệt chú ý đến các bài toán hay và khó nhằm giúp học sinh phát triển tư duy, năng lực giải toán. Các bài tập được trình bày một cách hệ thống, sắp xếp theo trình tự, cấu trúc của chương trình mới để các em thuận tiện trong quá trình tự học.
Học Tốt Toán Lớp 4
Học Tốt Toán Lớp 4 Quyển sách Học Tốt Toán Lớp 4 được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học toán của học sinh tiểu học khối lớp 4, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán ở bậc tiểu học. Sách giới thiệu các bài toán chọn lọc, phù hợp với nội dung chương trình mới. Các bài toán được trình bày theo cấu trúc của nội dung chương trình, trong đó có những bài củng cố kiến thức, những bài rèn luyện kĩ năng toán, những bài toán nâng cao giúp học sinh phát triển tư duy. Ngoài ra, sách còn giới thiệu một số bài toán dạng trắc nghiệm để các em học sinh làm quen với cách kiểm tra đánh giá mới. Phần bài giảng được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu giúp các em học sinh dễ dàng trong tự học. Phần hướng dẫn giải sẽ giúp các em đối chiếu với bài làm của mình và hoàn thiện kiến thức hơn. Nội dung sách bao gồm các chương: Chương 1: Số tự nhiên - Bảng đơn vị đo khối lượng Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên - Hình học Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5 , 9, 3 - Giới thiệu hình bình hành Chương 4: Phân số - Các phép tình với phân số - Giới thiệu hình thoi Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồ
Học Tốt Toán Lớp 5
Học Tốt Toán Lớp 5 Quyển sách Học Tốt Toán Lớp 5 được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học toán của học sinh tiểu học khối lớp 5, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán ở bậc tiểu học. Sách giới thiệu các bài toán chọn lọc, phù hợp với nội dung chương trình mới. Các bài toán được trình bày theo cấu trúc của nội dung chương trình, trong đó có những bài củng cố kiến thức, những bài rèn luyện kĩ năng toán, những bài toán nâng cao giúp học sinh phát triển tư duy. Ngoài ra, sách còn giới thiệu một số bài toán dạng trắc nghiệm để các em học sinh làm quen với cách kiểm tra đánh giá mới. Phần bài giảng được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu giúp các em học sinh dễ dàng trong tự học. Phần hướng dẫn giải sẽ giúp các em đối chiếu với bài làm của mình và hoàn thiện kiến thức hơn. Nội dung sách bao gồm bài tập và bài giả thuộc các chương: Chương 1: Ôn tập bổ sung về phân số. Giải toán liến quan đến tỉ lệ Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân Chương 3: Hình học Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều
Học Tốt Toán Lớp 2
Học Tốt Toán Lớp 2 Quyển sách Học Tốt Toán Lớp 2 được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học toán của học sinh tiểu học khối lớp 2, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán ở bậc tiểu học. Sách giới thiệu các bài toán chọn lọc, phù hợp với nội dung chương trình mới. Các bài toán được trình bày theo cấu trúc của nội dung chương trình, trong đó có những bài củng cố kiến thức, những bài rèn luyện kĩ năng toán, những bài toán nâng cao giúp học sinh phát triển tư duy. Ngoài ra, sách còn giới thiệu một số bài toán dạng trắc nghiệm để các em học sinh làm quen với cách kiểm tra đánh giá mới. Phần bài giảng được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu giúp các em học sinh dễ dàng trong tự học. Phần hướng dẫn giải sẽ giúp các em đối chiếu với bài làm của mình và hoàn thiện kiến thức hơn.
Học Tốt Toán Lớp 3
Học Tốt Toán Lớp 3 Quyển sách Học Tốt Toán Lớp 3 được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học toán của học sinh tiểu học khối lớp 3, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán ở bậc tiểu học. Sách giới thiệu các bài toán chọn lọc, phù hợp với nội dung chương trình mới. Các bài toán được trình bày theo cấu trúc của nội dung chương trình, trong đó có những bài củng cố kiến thức, những bài rèn luyện kĩ năng toán, những bài toán nâng cao giúp học sinh phát triển tư duy. Ngoài ra, sách còn giới thiệu một số bài toán dạng trắc nghiệm để các em học sinh làm quen với cách kiểm tra đánh giá mới. Phần bài giảng được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu giúp các em học sinh dễ dàng trong tự học. Phần hướng dẫn giải sẽ giúp các em đối chiếu với bài làm của mình và hoàn thiện kiến thức hơn.
Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Lớp 5
Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Lớp 5 Trong quyển sách này, tác giả chọn lọc và giới thiệu những bài toán hay và khó, trong đó có những bài rèn kĩ năng tính toán, có những bài toán suy luận giúp phát triển trí thông minh của học sinh, có những bài toán vui giúp học sinh hứng thú trong học tập, có những bài toán trắc nghiệm giúp học sinh làm quen với việc kiểm tra, đánh giá mới. Về cách trình bày, tác giả sắp xếp các nội dung phù hợp với cấu trúc của chương trình hiện hành để học sinh dễ dàng kết hợp việc học ở lớp và học ở nhà, các bài giải được trình bày rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểu để học sinh dễ dàng tự học, các bậc phụ huynh thuận tiện trong việc sử dụng tài liệu hướng dẫn con em học tập.