eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ths. Đỗ Đức Trí”

Điện Tử Thực Hành
Điện Tử Thực Hành Điện tử thực hành là môn học cơ bản trong khoa Điện - Điện tử. Vì vậy, nắm vững môn Điện tử thực hành là vấn đề cơ bản của sinh viên ngành kỹ thuật. Cuốn sách Điện tử thực hành được biên soạn dựa trên cơ sở chương trình môn học Điện tử thực hành có thể dùng trong các trường cao đẳng, đại học khối công nghệ. Nó cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành và hướng dẫn sử dụng cũng như vận hành các dụng cụ, thiết bị điện tử cơ bản nhất của môn học. Nội dung chính của cuốn sách gồm bốn chương sau: Chương 1: Dụng cụ và các thiết bị đo I. Dụng cụ II. Thiết bị đo Chương 2: Linh kiện điện tử thụ động I. Điện trở II. Tụ điện III. Cuộn dây Chương 3: Linh kiện điện tử tích cực I. Diode II. Transistor (Bipolar Junction Transistor - BJT) III. Linh kiện đặc biệt Chương 4: Nguồn cấp điện một chiều cho thiết bị điện tử I. Sơ đồ khối nguồn cấp điện một chiều cho thiết bị điện tử II. Phân loại chỉnh lưu III. Mạch ổn áp.