eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thomas Sharpe - P.M.Jolley”

Let′s Learn English – Workbook 2 (New Edition)
Let′s Learn English - Workbook 2 (New Edition) Let′s Learn English - Workbook 2 (New Edition) là cuốn sách được Bộ Giáo dục biên soạn theo chương trình để dạy và học tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp và quan điểm coi học sinh là chủ thể của hoạt động dạy học nhằm giúp học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo trong hoạt động sử dụng tiếng Anh, phù hợp với trình độ và lứa tuổi học sinh. Nội dung sách xoay quanh bốn chủ điểm: You and Me, My School, My Family và The World Around Us. Mỗi chủ điểm được thể hiện qua hai đơn vị bài học. Sau mỗi chủ điểm là một bài tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Mỗi trang sách đều có hình ảnh màu minh họa, giúp bé hứng thú hơn khi học.
Let′s Learn English – Student′s Book 2 (New Edition)
Let′s Learn English - Student′s Book 2 (New Edition) Let′s Learn English - Student′s Book 2 (New Edition) được biên soạn riêng cho dụng cụ bút thông minh. Sách chọn lọc những từ vựng đơn giản, dễ nhớ với những hình minh hoạ đầy màu sắc và sinh động. Chắc chắn với sản phẩm này, các bé sẽ có bước đầu học tiếng Anh thật lý thú, tạo cho bé niềm say mê với môn học. Cuốn sách bao gồm 6 đơn vị bài học, cụ thể như sau: - Unit 1: Fruit - Unit 2: Food - Unit 3: Clothes - Unit 4: Numbers - Unit 5: Home - Unit 6: Transport.
Let′s Learn English – Student′s Book 1 (New Edition)
Let′s Learn English - Student′s Book 1 (New Edition) Let′s Learn English - Student′s Book 1 (New Edition) được biên soạn riêng cho dụng cụ bút thông minh. Sách chọn lọc những từ vựng đơn giản, dễ nhớ với những hình minh hoạ đầy màu sắc và sinh động. Chắc chắn với sản phẩm này, các bé sẽ có bước đầu học tiếng Anh thật lý thú, tạo cho bé niềm say mê với môn học. Cuốn sách bao gồm 6 đơn vị bài học, cụ thể như sau: - Unit 1: Hello - Unit 2: Activities - Unit 3: Colors - Unit 4: Numbers - Unit 5: Body - Unit 6: Family.
Let′s Learn English – Workbook 3 (New Edition)
Let′s Learn English - Workbook 3 (New Edition) Let′s Learn English - Workbook 3 (New Edition) là cuốn sách được Bộ Giáo dục biên soạn theo chương trình để dạy và học tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp và quan điểm coi học sinh là chủ thể của hoạt động dạy học nhằm giúp học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo trong hoạt động sử dụng tiếng Anh, phù hợp với trình độ và lứa tuổi học sinh. Nội dung sách gồm các bài tập được chia theo chủ đề quen thuộc và gần gũi với các bé. Mỗi bài tập đều bám sát với từng đơn vị bài học tương ứng trong cuốn sách bài học cùng bộ.Sách có các hình minh họa sinh động giúp các em dễ dàng thiếp thu bài học, khơi gợi niềm say mê đối với việc trau dồi khả năng ngoại ngữ ngay từ khi còn nhỏ.
Let′s Learn English – Workbook 1 (New Edition)
Let′s Learn English - Workbook 1 (New Edition) Let′s Learn English - Workbook 1 (New Edition) là cuốn sách được Bộ Giáo dục biên soạn theo chương trình để dạy và học tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp và quan điểm coi học sinh là chủ thể của hoạt động dạy học nhằm giúp học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo trong hoạt động sử dụng tiếng Anh, phù hợp với trình độ và lứa tuổi học sinh. Nội dung sách được thể hiện qua 6 đơn vị bài học, cụ thể như sau: Unit 1: Hello Unit 2: Activities Unit 3: Colors Unit 4: Numbers Unit 5: Body Unit 6: Family. Sau mỗi chủ điểm là một bài tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Mỗi trang sách đều có hình ảnh màu minh họa, giúp bé hứng thú hơn khi học.
Giúp Em Học Tốt – Let′s Go Tập 2 (New Edition)
Giúp Em Học Tốt - Let′s Go Tập 2 (New Edition) Giúp Em Học Tốt - Let′s Go Tập 2 được biên soạn nhằm giúp các em học tốt hơn và vui hơn với bộ môn tiếng Anh đang được sử dụng ở cấp Tiểu học. Cuốn sách gồm có 8 đơn vị bài học (unit) và 4 đơn vị bài ôn tập (review), cụ thể là: - Unit 1: At school - Unit 2: My things - Unit 1 - 2: Listen and review - Unit 3: My house - Unit 4: Things to eat - Unit 3 - 4: Listen and review - Unit 5: Occupations - Unit 6: Locations - Unit 5 - 6: Listen and review - Unit 7: Doing things - Unit 8: After school - Unit 7 - 8: Listen and review. Mỗi đơn vị bài học gồm có 4 phần: - Let′s start - Let′s learn - Let′s learn more - Let′s build. Trong từng phần đều có phần tóm tắt và giải thích ngắn gọn các chủ điểm ngữ pháp quan trọng. Ngoài ra phần bài tập cung cấp thêm sẽ giúp các em luyện tập và củng cố bài học một cách hiệu quả.
Let′s Learn English – Student′s Book 3 (New Edition)
Let′s Learn English - Student′s Book 1 (New Edition) Let′s Learn English - Student′s Book 3 (New Edition) được biên soạn riêng cho dụng cụ bút thông minh. Sách chọn lọc những từ vựng đơn giản, dễ nhớ với những hình minh hoạ đầy màu sắc và sinh động. Chắc chắn với sản phẩm này, các bé sẽ có bước đầu học tiếng Anh thật lý thú, tạo cho bé niềm say mê với môn học. Cuốn sách bao gồm 6 đơn vị bài học, cụ thể như sau: - Unit 1: Time - Unit 2: Days - Unit 3: Weather - Unit 4: Seasons - Unit 5: Mammals - Unit 6: Insects.