eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thịnh Vĩnh Hoa”

Tống Khánh Linh – Người Phụ Nữ Vĩ Đại Của Thế Kỷ 20
Tống Khánh Linh - Người Phụ Nữ Vĩ Đại Của Thế Kỷ 20 Gia đình họ Tống với tên tuổi và sự thành đạt đã trở thành huyền thoại của đất nước Trung Hoa và lưu danh muôn đời. Tống Khánh Linh là con thứ hai trong gia đình họ Tống, là phu nhân, là bạn chiến đấu của Tôn Trung Sơn, là một trong những người đàn bà tài sắc vẹn toàn, đã có một cuộc sống, một tình yêu, một sự nghiệp xứng đáng với tư cách một người cộng sản, góp một phần công sức của mình đưa đất nước Trung Hoa tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu thêm về cuộc đời của người phụ nữ nổi tiếng thế giới này.