eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thiện Quang (Sưu tầm & biên soạn)”

Truyện Cổ Về Tâm Phật – Động Mối Từ Tâm (Tập 2)
Truyện Cổ Về Tâm Phật - Động Mối Từ Tâm (Tập 2) Cuốn sách Truyện Cổ Về Tâm Phật - Động Mối Từ Tâm (Tập 2) bao gồm một số mẩu chuyện sau: 1. Tai hại của sân hận 2. Động mối từ tâm 3. Hai con cọp tinh ở Hoành Sơn 4. Tên trộm hoàn lương 5. A La Hán gặp nạn 6. Ác khẩu lưỡng thiệt 7. Bà cư sĩ ngộ đạo 8. Sự tích Phật Thích Ca 9. Ác khẩu và quả báo 10. Ác quỷ ....
Truyện Cổ Phật Giáo Chọn Lọc – Làm Ơn Mắc Oán
Truyện Cổ Phật Giáo Chọn Lọc - Làm Ơn Mắc Oán Cuốn sách Truyện Cổ Phật Giáo Chọn Lọc - Làm Ơn Mắc Oán bao gồm một số mẩu chuyện sau: - Làm ơn mắc oán - Chàng trai nhân từ - Làm ác bị quả báo - Lòng tin phật pháp - Sự tích ông đầu rau - Sự tích cây nêu ngày Tết - Chợ thanh thị - Nhà vua háo sắc - Người em độ lượng - Oan oan tương báo - Chiếc hộp ma qủy - Nợ trần chưa dứt.
Truyện Cổ Phật Giáo Chọn Lọc – Ơn Đền Oán Trả
Truyện Cổ Phật Giáo Chọn Lọc - Ơn Đền Oán Trả Cuốn sách Truyện Cổ Phật Giáo Chọn Lọc - Ơn Đền Oán Trả bao gồm một số câu chuyện cổ tích hay như: - Ân đền oán trả - Sự tích con muỗi - Sự tích cây huyết dụ - Đánh mất lương tâm bị quả báo - Không tiếc huyết nhục ... Trích đoạn Ân đền oán trả ' Có một thời Đức Phật ở trong vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của ông Kỳ Đà thái tử tại nước Xá Vệ, vua Ba Tư Nặc chủ nước ấy, có một quan đại thần tên là Lê Kỳ Di ông là người rất hiền hậu và giàu có lắm. Ông sinh hạ được bảy người con trai, sáu người con lớn ông đã gây dựng cho thành gia thất cả rồi.'...
Truyện Cổ Phật Giáo Chọn Lọc – Cứu Vật, Vật Trả Ơn, Cứu Nhân, Nhân Trả Oán
Truyện Cổ Phật Giáo Chọn Lọc - Cứu Vật, Vật Trả Ơn, Cứu Nhân, Nhân Trả Oán Cuốn sách Truyện Cổ Phật Giáo Chọn Lọc - Cứu Vật, Vật Trả Ơn, Cứu Nhân, Nhân Trả Oán bao gồm một số mẩu chuyện sau: - Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán - Sân ngoài còn lá - Bà mẹ và ba cô con gái - Công chúa xuất gia - Lòng từ tâm hoàng tử - Hoàng hậu cúng dường - Sự tích con sư tử - Sự tích trái sầu riêng - A La Hán Nan Đà - Khẩu nghiệp và quả báo - Buông xả cái nghèo - Sự tích con chim tu hú - Phúc đức hồ ly - Không rượu mà say.