eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thiên Ân Trương Hùng - TS. Trịnh Thanh Toản”

Những Lỗi Phải Tránh Trong Tiếng Anh
Những Lỗi Phải Tránh Trong Tiếng Anh Bạn có mệt mỏi khi phạm cùng một lỗi hết lần này đến lần khác không? Cuốn sách Những Lỗi Phải Tránh Trong Tiếng Anh nêu lên và nhắc nhở bạn hàng trăm lỗi điển hình mà người học thường mắc phải và giải thích lý do tại sao để bạn có thể tự sửa chữa sau đó.Trau dồi kỹ năng tiếng Anh của bạn với cuốn cẩm nang vừa thú vị vừa bao quát này để tránh tất cả các lỗi thông thường như:- Phát âm và viết chính tả sai- Ứng dụng nguyên tắc văn phạm ngôn ngữ của bạn vào tiếng Anh- Sử dụng động từ sai thì- Sử dụng sai giới tù trong câu - Sự lúng túng trong việc hòa hợp chủ ngữ và động từ.Ngoài ra, cuốn sách Những Lỗi Phải Tránh Trong Tiếng Anh có phần bài tập bao gồm tất cả những điểm ngữ pháp và ôn tập để bạn kiểm tra và sẽ không còn phạm lỗi nữa.