eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thích Trí Siêu”

Bồ Tát Hạnh
Bồ Tát Hạnh Mục đích chung của người tu Phật là cầu giác ngộ giải thoát, nhưng đối với người theo Phật giáo Ðại Thừa thì mục đích chính là phải cầu thành Phật. A La Hán cũng giác ngộ giải thoát, Bích Chi Phật cũng giác ngộ giải thoát, chư Tổ Thiền cũng giác ngộ giải thoát, nhưng các Ngài vẫn chưa phải là Phật. Nhưng tại sao lại phải cầu thành Phật chứ? Ðược giác ngộ giải thoát chưa đủ sao? (Thích Trí Siêu)
Dòng Đời Vô Tận
Dòng Đời Vô Tận Con người còn sống là còn nhiều chuyện để làm, để nói, và suy nghĩ. Ngay cả sau khi chết, sự sống vẫn tiếp tục dưới nhiều hình thức khác. Dù tu chứng đến thành Phật hay Bồ tát thì các ngài vẫn có chuyện để làm, đó là tiếp tục ra vào sinh tử độ sinh, và công việc đó không bao giờ chấm dứt. Mạng sống của con người có ngày chấm dứt nhưng sự sống và dòng đời trôi chảy bất tận.
Tâm Và Ta
Tâm Và Ta Chúng sinh đau khổ trôi lăn trong sinh tử luân hồi chỉ vì có cái Ta. Bởi vì nếu không có Ta thì ai sinh, ai tử? Ai già, bệnh, chết? Ai đau khổ? Ai sung sướng? Ai tham, sân, si? Vì có cái Ta nên mới sinh ra đủ thứ chuyện. Nào là phải lo cho Ta ăn, uống, ngủ nghỉ. Lo cho Ta sống yên vui, nhà cao cửa rộng, công ăn việc làm vững chắc. Khi có đầy đủ tiền bạc rồi thì lo kiếm cho Ta những thứ Ta ưa thích, ăn chơi hưởng thụ. Lo tìm cho Ta một người yêu, một mái ấm gia đình cho Ta. Giàu có dư giả hơn thì tìm cho Ta danh vọng, quyền thế, chức tước. Khi cái Ta đau ốm thì phải lo thuốc men cho Ta kẻo Ta chết. Cái Ta trong đạo Phật gọi là Ngã (atta, I), triết học gọi là bản ngã (ego), còn những cái của Ta gọi là Ngã sở (attano, mine), tức là sở hữu của Ta.
Ý Tình Thân
Ý Tình Thân Ý, Tình, Thân là một đề tài vô tận vì đó là những yếu tố cấu tạo nên con người và con người là cả một thế giới huyền bí. Tập sách này không phải là một tiểu luận về tâm lý học nên không thể bao quát hết mọi vấn đề nhân sinh, mục đích của nó nói lên sự tương quan của Ý, Tình, Thân và tiến trình phiền não để bạn đọc có một cái nhìn khác trong việc tu hành chuyển hóa khổ đau.  Trong khi viết, tôi đã cố gắng dùng ít thuật ngữ Phật giáo và cho nhiều thí dụ bình dân để dễ hiểu. Mong rằng sách này sẽ đem lại cho bạn đọc nhiều lợi ích. (Thích Trí Siêu)
Oan Gia
Oan Gia Oan Gia của Thượng tọa Trí Siêu là tác phẩm tập đại thành các bài thuyết giảng của tác giả được chép lại thành sách trong vòng 3 năm bắt nguồn từ các câu chuyện có thật được phản ánh trên các phương tiện truyền thông trong năm 2010-2013. Bằng các câu chuyện đời thật, dí dỏm, đựng đầy triết lý, tác giả đã dùng nhãn quan Phật học phân tích gốc rễ của khổ đau và chỉ ra các giải pháp cụ thể để kết thúc chúng. Dựa vào phương pháp phân tích nhân quả khổ đau được đức Phật giảng dạy trong kinh Chuyển Pháp Luân, khi dẫn chứng các câu chuyện có thật, tác giả kêu gọi người trong cuộc khổ đau không nên đổ lỗi cho quá khứ nhằm biện hộ cho thói quen bỏ mặc số phận hẩm hiu. Để giải quyết khổ đau, theo tinh thần Phật giáo, các tình huống oan trái cần phải được nhận diện, phân tích trong tương quan nhân quả cá nhân, nhân quả tập thể, theo đó tìm ra các giải pháp thích hợp, khép lại nỗi khổ niềm đau. Bằng nghệ thuật dẫn chuyện khéo léo, qua cách tiếp cận giải pháp một cách thiết thực, tác giả còn gợi mở các lối thoát, theo đó, nạn nhân của oan trái nỗ lực giải phóng chính mình.