eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “The Oatmeal and Matthew Inman”

Xuân Quỳnh – Sóng Mãi Mãi Còn Nổi Sóng
Xuân Quỳnh - Sóng Mãi Mãi Còn Nổi Sóng Từ lúc xuất hiện cho đến khi vĩnh biệt cõi đời, quá trình sáng tác thơ của Xuân Quỳnh là một chặng đường đi lên không bị đứt đoạn. Hồn thơ của chị ngày một đa dạng và không ngừng được mở ra. Ngòi bút của Xuân Quỳnh đã được thử thách qua thời gian, với nhiều loại chủ đề khác nhau. Trong đó có những bài thơ tình yêu đã đạt tới đỉnh cao. Xuân Quỳnh xứng đáng được gọi là nhà thơ của tình yêu.