eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thế Anh”

Mở Cửa Trái Tim
Mở Cửa Trái Tim Cuộc đời là một chuỗi ngày dài đầy những chuyện phức tạp chứ không chỉ là sự nhận thức đơn thuần. Vả lại nhận thức một cách khái quát không thể đúng với thực tế cuộc sống. Chính vì thế mà những chuyện tiêu biểu với nhiều chi tiết thêu dệt thường đẹp hơn thực tế. Đó là lý do tại sao chúng ta thích những câu chuyện đời thường hơn là lý thuyết trừu tượng.Mở Cửa Trái Tim là tập hợp những câu chuyện, là tác phẩm được thu lượm trên 30 năm. Trải qua nhiều thế kỷ, tư tưởng Phật giáo đã chính thức du nhập vào các nước như Thái Lan, Burma, Campuchia và Lào. Ngày nay tư tưởng này đã được lan truyền sang Phương Tây và phía Nam nước Úc.Lời dạy của Đức Phật tập trung vào bốn điều hệ trọng, xem như quy luật căn bản: Hạnh phúc Cội nguồn của hạnh phúc Sự thiếu vắng hạnh phúc Cội nguồn của đau khổ Những câu huyện trong sách này sẽ liên quan đến mục thứ hai, Nghĩa là 'cội nguồn của hạnh phúc'. Cuốn sách Mở Cửa Trái Tim sẽ đem lại những câu chuyện sâu sắc về hạnh phúc. Điều này có thể làm nếp suy nghĩ và cách sống trở nên tốt hơn cho bạn và những người xung quanh.