eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thập Tam Xuân”

Combo Thế Gia Danh Môn (Tập 3 – 4)
Combo Thế Gia Danh Môn (Tập 3 - 4) Người ta xuyên không về làm đệ nhất mĩ nhân quốc sắc thiên hương vạn người si mê, trăm người sủng ái. Tưởng Nhược Nam nàng lại xuyên không về làm một cô nàng đanh đá người người ghét bỏ, làm một nàng dâu thất sủng chẳng ai ưa, bảo nàng phải làm sao đây? Bảo nàng nhịn để người khác ức hiếp? Không bao giờ! Tìm cách ly hôn? Đây là hôn nhân được đương kim Thánh thượng ban! Nàng chưa muốn mất cái đầu này.
Thế Gia Danh Môn – Tập 2
Thế Gia Danh Môn - Tập 2 Người ta xuyên không về làm đệ nhất mĩ nhân quốc sắc thiên hương vạn người si mê, trăm người sủng ái. Tưởng Nhược Nam nàng lại xuyên không về làm một cô nàng đanh đá người người ghét bỏ, làm một nàng dâu thất sủng chẳng ai ưa, bảo nàng phải làm sao đây?