eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thảo Nguyên - Tuấn Trương”

Điều Gì Làm Nên Thành Công Của Trẻ
Điều Gì Làm Nên Thành Công Của Trẻ Cuốn sách này tập trung lý giải một số bí ẩn phổ biến nhất trong cuộc sống: Ai thành công, ai thất bại? Tại sao một số đứa trẻ tư duy đúng hướng hơn trong khi một số đứa khác lại sớm lạc lối? Và ai trong chúng ta có thể làm gì đó để hướng một đứa trẻ - hoặc cả một thế hệ trẻ em - tránh xa thất bại và hướng tới thành công?