eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thảo Giang”

Tú Mỡ – Cây Bút Trào Phúng Xuất Sắc
Tú Mỡ - Cây Bút Trào Phúng Xuất Sắc Tú Mỡ là một trong những đại diện xuất sắc nhất của dòng thơ trào phúng Việt Nam thế kỷ XX. Cuộc đời ông trải qua nhiều biến thiên, thăng trầm dữ dội của đời sống xã hội và dân tộc trong suốt ba phần tư thế kỷ. Bằng tài năng, bằng khổ công học tập, rèn luyện, bằng tấm lòng yêu nước, căm giận sâu sắc và rạch ròi, Tú Mỡ đã để lại một nghiệp văn lớn, với tiếng cười trào lộng đặc sắc, đa dạng, tạo nên một dấu ấn sâu đậm trong văn học Việt Nam hiện đại.