eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thành Nhân - Nhật Thanh”

Giao Tiếp Hàn – Việt Cấp Tốc (Kèm CD)
Giao Tiếp Hàn - Việt Cấp Tốc Cuốn sách gồm 19 chủ đề giao tiếp cơ bản. Các tình huống rất gần gũi cuộc sống hàng ngày, với cách phiên âm chuẩn, chính xác sẽ là tài liệu không thể thiếu cho sinh viên, các du học sinh, công dân Việt Nam đang sinh sống tại đất nước xứ Kim chi, nhất là những người làm việc trong các tập đoàn, công ty Hàn Quốc tại Việt Nam.