eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thanh Nga - Huy Anh”

Truyện Cổ Tích Việt Nam –  Sự Tích Núi Vàng
Truyện Cổ Tích Việt Nam -  Sự Tích Núi Vàng Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập hợp những truyện có giá trị và mang nhiều nét độc đáo đáng chú ý. Ý nghĩa giáo dục sâu sắc về tình người, về nhân cách, phẩm giá, niềm tin Chân - Thiện - Mỹ, những bài học đời thường... sẽ được truyền tải một cách nhẹ nhàng đến các em thông qua những hình vẽ, màu sắc sinh động.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Giả Chết Bắt Quạ
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Giả Chết Bắt Quạ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập hợp những truyện có giá trị và mang nhiều nét độc đáo đáng chú ý. Ý nghĩa giáo dục sâu sắc về tình người, về nhân cách, phẩm giá, niềm tin Chân - Thiện - Mỹ, những bài học đời thường... sẽ được truyền tải một cách nhẹ nhàng đến các em thông qua những hình vẽ, màu sắc sinh động.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Hai Anh Em Và Ba Con Yêu Tinh
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Hai Anh Em Và Ba Con Yêu Tinh Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập hợp những truyện có giá trị và mang nhiều nét độc đáo đáng chú ý. Ý nghĩa giáo dục sâu sắc về tình người, về nhân cách, phẩm giá, niềm tin Chân - Thiện - Mỹ, những bài học đời thường... sẽ được truyền tải một cách nhẹ nhàng đến các em thông qua những hình vẽ, màu sắc sinh động.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Con Đẻ Con Nuôi
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Con Đẻ Con Nuôi Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập hợp những truyện có giá trị và mang nhiều nét độc đáo đáng chú ý. Ý nghĩa giáo dục sâu sắc về tình người, về nhân cách, phẩm giá, niềm tin Chân - Thiện - Mỹ, những bài học đời thường... sẽ được truyền tải một cách nhẹ nhàng đến các em thông qua những hình vẽ, màu sắc sinh động.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Con Chó Biết Nói
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Con Chó Biết Nói Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập hợp những truyện có giá trị và mang nhiều nét độc đáo đáng chú ý. Ý nghĩa giáo dục sâu sắc về tình người, về nhân cách, phẩm giá, niềm tin Chân - Thiện - Mỹ, những bài học đời thường... sẽ được truyền tải một cách nhẹ nhàng đến các em thông qua những hình vẽ, màu sắc sinh động.