eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thanh Giang”

Sức Khỏe Giới Tính Tuổi Mới Trưởng Thành
Sức Khỏe Giới Tính Tuổi Mới Trưởng Thành Giáo dục giới tính là một yếu tố không thể thiếu để phát triển toàn diện đối với các bạn trẻ. Bàn về sức khỏe giới tính là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Vì vậy, cuốn sách tuyển chọn những bài viết của các bác sĩ - chuyên gia tư vấn nước ngoài, thông qua hình thức kể chuyện với tên của các nhân vật được lựa chọn ngẫu nhiên để dẫn dắt tới tình huống tư vấn và những kinh nghiệm cần chia sẻ.