eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thái Vy (Biên soạn)”

Tập Văn Tế Mẫu Cúng Gia Tiên
Tập Văn Tế Mẫu Cúng Gia Tiên Việc thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cùng với các tế lễ khác trong những ngày Tết, giỗ chạp, v.v ... theo phong tục Việt Nam từ ngàn xưa vẫn được mọi người coi trọng, gọi nôm na là 'Đạo ông bà'. Đây không phải là tín ngưỡng mà là tục lệ nhớ đến nguồn cội, một trong những phong tục tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thể hiện được ý nghĩa của câu nói 'Uống nước nhớ nguồn'.