eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thái Quỳnh”

Món Quà Của Chuột Nhắt
Món Quà Của Chuột Nhắt Bộ 2 cuốn 30 phút mỗi ngày dạy bé khôn lớn, là 2 cuốn truyện tranh kể với nhân vật chuột nhắt và mèo con mà bố mẹ có thể cùng bé đọc giúp bé học những bài học làm người dễ hiểu, gần gũi. Món quà của Chuột nhắt gồm 14 mẩu chuyện, dày 107 trang.