eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thái Quanh Vinh - Thảo Bảo Mi”

Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 11 (Tập Hai)
Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 11 (Tập Hai) Cuốn sách Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 11 (Tập Hai) là một tài liệu hữu ích đáp ứng yêu cầu soạn bài, học bài và có tài liệu tham khảo môn Ngữ văn lớp 11. Cuốn sách được biên soạn bám sát chương trình SGK hiện hành của Bộ GD & ĐT. Sách được trình bày theo từng bài, từng phần trong toàn bộ năm học, định hướng các em trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn, giản đơn, chính xác. Đồng thời, cuốn sách còn nhấn mạnh vào một số vấn đề, cung cấp một số tư liệu tham khảo tiêu biểu đề các em đào sâu, tạo văn phong lin hoạt. Tất cả nhằm gợi cho các em ý tưởng để phân tích, tìm hiểu, khám phá cái hay của tác phẩm. Ngoài ra, cuốn sách còn hướng dẫn các em những nội dung cơ bản của phần Luyện tập sau những bài Tiếng Việt, Tập làm văn. Cuốn sách sẽ giúp ích rất nhiều cho các em trong quá trình soạn bài và học bài để học tốt hơn môn Ngữ văn ở lớp 11.
Rèn Luyện Kỹ Năng & Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 1 & Tập 2)
Rèn Luyện Kỹ Năng & Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 1 & Tập 2) Cuốn sách Rèn Luyện Kỹ Năng & Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 1 & Tập 2) được biên soạn giúp các em học sinh tự học, tự soạn bài ở nhà theo những gợi ý cần thiết. Cuốn sách bám sát chương trình và bố cục theo từng bài học trong SGK, hướng dẫn trả lời ngắn gọn các phần sau đây: - Đọc - hiểu văn bản sau mỗi tác phẩm văn học - Luyện tập sau những bài tiếng Việt, Tập làm văn và phần Đọc - hiểu văn bản. Ngoài ra, cuốn sách còn hướng dẫn các em học phần Ghi nhớ hoặc tìm câu trả lời ở những trang trước và sau bài học. Cuốn sách chính là một trong những tài liệu bổ ích để các em học sinh lớp 9 học tốt môn Ngữ văn.
Rèn Luyện Kỹ Năng & Học Tốt Ngữ Văn Lớp 7 (Tập 1 & Tập 2)
Rèn Luyện Kỹ Năng & Học Tốt Ngữ Văn Lớp 7 (Tập 1 & Tập 2) Cuốn sách Rèn Luyện Kỹ Năng & Học Tốt Ngữ Văn Lớp 7 (Tập 1 & Tập 2) được biên soạn giúp các em học sinh tự học, tự soạn bài ở nhà theo những gợi ý cần thiết. Cuốn sách bám sát chương trình và bố cục theo từng bài học trong SGK, hướng dẫn trả lời ngắn gọn các phần sau đây: - Đọc - hiểu văn bản sau mỗi tác phẩm văn học - Luyện tập sau những bài tiếng Việt, Tập làm văn và phần Đọc - hiểu văn bản. Cuốn sách chính là một trong những tài liệu bổ ích để các em học sinh lớp 7 học tốt môn Ngữ văn.
Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 8 Toàn Tập
Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 8 Toàn Tập Theo chương trình giảm tải của Bộ GDĐT, ba môn Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn đã được sát nhập thành 1 bộ môn duy nhất: Ngữ văn. Cuốn sách bám sát chương trình và bố cục theo từng bài học trong sách giáo khoa ở các phần: - Đọc, hiểu văn bản sau mỗi tác phẩm - Luyện tập sau những bài Tiếng Việt, Tập làm văn.