eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thái Quang Vinh - Trần Lê Thảo”

100 Bài Văn Mẫu Lớp 3
100 Bài Văn Mẫu Lớp 3 Cuốn sách tập hợp những bài văn mẫu hay, chuẩn mực để các em tham khảo, gợi ý để các em suy nghĩ và vận dụng một cách sáng tạo vào bài viết của mình. Đây không chỉ là tài liệu tham khảo dành cho các em, mà còn là tài liệu hỗ trợ phụ huynh và giáo viên trong việc hướng dẫn các em ôn tập kiến thức.
100 Bài Văn Hay Lớp 2
100 Bài Văn Hay Lớp 2 Cuốn sách 100 Bài Văn Hay Lớp 2 nhằm cung cấp thêm cho các bậc phụ huynh và giáo viên một nguồn tư liệu tham khảo dồi dào và phong phú trong việc giảng dạy học sinh lớp 2 phát triển năng lực làm một bài tập làm văn. Cuốn sách hội tụ những bài văn hay, chuẩn mực để các em tham khảo nhằm gợi ý để các em suy nghĩ và vận dụng một cách sáng tạo bài viết của mình. Cuốn sách sẽ là một tư liệu tự học, tự bồi dưỡng năng lực làm văn, học giỏi Văn - Tiếng Việt.
100 Bài Văn Hay Lớp 8
100 Bài Văn Hay Lớp 8 Cuốn sách 100 Bài Văn Hay Lớp 8 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bậc phụ huynh và giáo viên một nguồn tư liệu tham khảo dồi dào và phong phú trong việc hướng dẫn giảng dạy học sinh lớp 8. Cuốn sách sẽ giúp các em phát triển năng lực làm một bài văn theo từng thể loại trong chương trình hiện hành. Cuốn sách hội tụ những bài văn hay, chuẩn mực để các em tham khảo, gợi ý để các em suy nghĩ và vận dụng một cách sáng tạo vào bài viết của mình. Cuốn sách sẽ là một tư liệu tự học, tự bồi dưỡng năng lực làm văn, học giỏi môn Văn dành cho các em học sinh lớp 8.
100 Bài Văn Hay Lớp 5 (Minh Trí)
100 Bài Văn Hay Lớp 5 Muốn có được kĩ năng làm văn tốt, các em cần phải thường xuyên luyện tập thực hành với các đề văn với nhiều dạng đề và kiểu bài khác nhau. Quyển sách 100 Bài Văn Hay Lớp 5 được biên soạn bám sát chương trình lớp 5 sẽ giúp các em nâng cao kĩ năng làm văn của mình. Sách bao gồm 100 đề văn có bài văn mẫu giúp các em tham khảo. Sách bao gồm các đề văn về các thể loại như: - Văn tả cảnh - Văn tường thuật - Văn viết thư - Văn tả người - Văn tả đồ vật - Văn tả cây cối - Văn tả loài vật Đây là tài liệu bổ ích giúp các em học tốt hơn môn Tập làm văn lớp 5.
100 Bài Văn Hay Lớp 4
100 Bài Văn Hay Lớp 4 Cuốn sách cung cấp cho các bậc phụ huynh và giáo viên nguồn tư liệu dồi dào trong việc hướng dẫn, giảng dạy học sinh lớp 4 phát triển năng lực làm bài. Sách tập hợp những bài văn hay, chuẩn mực để các em tham khảo, nhằm gợi ý các em suy nghĩ và vận dụng sáng tạo vào bài viết.
155 Bài Làm Văn Tiếng Việt Lớp 3
155 Bài Làm Văn Tiếng Việt Lớp 3 Cuốn sách tập hợp những bài văn mẫu hay, chuẩn mực để các em tham khảo, gợi ý để các em suy nghĩ và vận dụng một cách sáng tạo vào bài viết của mình. Đây không chỉ là tài liệu tham khảo dành cho các em, mà còn là tài liệu hỗ trợ phụ huynh và giáo viên trong việc hướng dẫn các em ôn tập kiến thức.
100 Bài Văn Hay Lớp 6
100 Bài Văn Hay Lớp 6 Cuốn sách chọn lọc những bài văn hay, chuẩn mực để các em tham khảo. Ngoài ra, đây cũng là tài liệu tham khảo phong phú cho phụ huynh và giáo viên trong việc hướng dẫn, giảng dạy các em. Nội dung tập trung vào 2 thể loại chính: Văn tự sự (kể chuyện), Văn miêu tả.
100 Bài Văn Hay Lớp 7
100 Bài Văn Hay Lớp 7 Cuốn sách chọn lọc những bài văn hay, chuẩn mực để các em tham khảo. Ngoài ra, đây cũng là tài liệu tham khảo phong phú cho phụ huynh và giáo viên trong việc hướng dẫn, giảng dạy các em. Nội dung tập trung vào 4 thể loại chính: Văn tự sự - miêu tả, biểu cảm, chứng minh và giải thích.