eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thái Quang Vinh - Trần Khánh Ly”

171 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 6
171 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 6 Tập làm văn là phần hết sức quan trọng và là phân môn đòi hỏi các em phải thực hành nhiều nhất. Nó có khả năng tác động rất mạnh tới toàn bộ nội dung của bộ sách Ngữ văn nói chung. Với tư cách là sách tham khảo, nhóm tác giả phân tách phân môn này thành một cuốn sách riêng với rất nhiều bài làm phong phú. Có những bài kết cấu khá quen thuộc bao gồm: đề, dàn ý, bài làm. Có những bài lược trích và đặc biệt để gợi một hứng thú thưởng thức tự nhiên, nhóm tác giả chỉ ghi tên 'tác phẩm' coi như đó là thần thái của một đề văn. Những bài văn ở đây định hướng rất rõ rệt vào phần Tập làm văn ở Ngữ văn 6 trên các thể loại được chia ra 3 phần chính: Thuyết minh, Tự sự, Nghị luận và một phần đọc thêm. Có những bài làm của các bạn đồng trang lứa và có những đoạn văn giàu tính nghệ thuật của các tác giả khác.
171 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 9
171 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 9 Tập làm văn là phần hết sức quan trọng và là phân môn đòi hỏi các em phải thực hành nhiều nhất. Nó có khả năng tác động rất mạnh tới toàn bộ nội dung của bộ sách Ngữ văn nói chung. Với tư cách là sách tham khảo, nhóm tác giả phân tách phân môn này thành một cuốn sách riêng với rất nhiều bài làm phong phú. Có những bài kết cấu khá quen thuộc bao gồm: đề, dàn ý, bài làm. Có những bài lược trích và đặc biệt để gợi một hứng thú thưởng thức tự nhiên, nhóm tác giả chỉ ghi tên 'tác phẩm' coi như đó là thần thái của một đề văn. Những bài văn ở đây định hướng rất rõ rệt vào phần Tập làm văn ở Ngữ văn 9 trên các thể loại được chia ra 3 phần chính: Thuyết minh, Tự sự, Nghị luận và một phần đọc thêm. Có những bài làm của các bạn đồng trang lứa và có những đoạn văn giàu tính nghệ thuật của các tác giả khác.
171 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 8
171 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 8 Tập làm văn vẫn là phần hết sức quan trọng và là phân môn đòi hỏi các em phải thực hành nhiều nhất. Nó có khả năng tác động rất mạnh tới toàn bộ nội dung của bộ sách Ngữ văn nói chung. Với tư cách là sách tham khảo, nhóm biên soạn mạnh dạn tách phân môn này thành một cuốn sách riêng với rất nhiều các bài làm phong phú. Có những bài kết cấu khá quen thuộc bao gồm: đề, dàn ý,bài làm. Có những bài lược trích và đặc biệt để gợi một hứng thú thưởng thức tự nhiên, nhóm biên soạn chỉ ghi tên 'tác phẩm' coi như đó là thần thái của một đề văn. Những bài văn ở đây định hướng rất rõ rệt vào phần Tập làm văn ở Ngữ văn 8 trên các thể loại được chia ra ba phần chính: Thuyết minh, Tự sự, Nghị luận và một phần đọc thêm. Có những bài làm văn của các bạn đồng trang lứa và có những đoạn văn giàu tính nghệ thuật của các tác giả khác.
171 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 7
171 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 7 Tập làm văn là phần hết sức quan trọng và là phân môn đòi hỏi các em phải thực hành nhiều nhất. Nó có khả năng tác động rất mạnh tới toàn bộ nội dung của bộ sách Ngữ văn nói chung. Với tư cách là sách tham khảo, nhóm tác giả phân tách phân môn này thành một cuốn sách riêng với rất nhiều bài làm phong phú. Có những bài kết cấu khá quen thuộc bao gồm: đề, dàn ý, bài làm. Có những bài lược trích và đặc biệt để gợi một hứng thú thưởng thức tự nhiên, nhóm tác giả chỉ ghi tên 'tác phẩm' coi như đó là thần thái của một đề văn. Những bài văn ở đây định hướng rất rõ rệt vào phần Tập làm văn ở Ngữ văn 7 trên các thể loại được chia ra 3 phần chính: Thuyết minh, Tự sự, Nghị luận và một phần đọc thêm. Có những bài làm của các bạn đồng trang lứa và có những đoạn văn giàu tính nghệ thuật của các tác giả khác.